CENTRALNA
GIEŁDA SAMOCHODOWA
 

ROK ZAŁOŻENIA 1991

 
 

 Z A K R E S   D Z I A Ł A L N O Ś C I   F I R M Y

OGŁOSZENIA  Z  całej polski

ROLNICTWO

1. CIĄGNIKI

a. sprzedam                                b. kupię

2. SPRZĘT ROLNICZY

a. sprzedam                                b. kupię